sözdizimi

(sozdizimi konumundan yönlendiriliyor)

sözdizimi

('sœzdizimi)
ad
dil bilgisi Türkçenin söz dizimi