şovmen

(sovmen konumundan yönlendiriliyor)

şovmen

showman (ʃov'men)
ad
Programa şovmenler de katılmış.