sosyolog

(sosyologu konumundan yönlendiriliyor)

sosyolog

(sosjo'lok)
ad sosyoloğu (sosjolo'u)
sosyologların tespitleri