sömür-

(somur- konumundan yönlendiriliyor)

sömür-

(sœmyɾ'-)
fiil geçişli sömürür (sœmy'ɾyɾ)
1. halkı sömürmek
2. mecaz iyi niyeti sömürmek