sobe

sobe

('sobe)
ünlem
Sobe diyemeden yakalandı.