şiş kebap

(sis kebabi konumundan yönlendiriliyor)

şiş kebap

Schaschlik ('ʃiʃ cebap)
ad şiş kebabı ('ʃiʃ cebabɯ)
Şiş kebap ısmarladılar.