sırtlan

(sirtlan konumundan yönlendiriliyor)

sırtlan

hyenaHyäne (sɯɾt'ɫan)
ad
zooloji sırtlan sürüsü