silkin-

(silkinir konumundan yönlendiriliyor)

silkin-

(silcin'-)
fiil dönüşlü silkinir (silci'niɾ)
1. Tozların arasından kalkıp silkindi.
2. Patlama sesiyle silkindi.

silkin-


fiil dönüşlü -den hâli
mecaz karamsarlıktan silkinmek