silikon

silikon

(sili'kon)
ad
1. Cam ve çerçeve aralarına silikon sıktık.
2. Dudaklarına silikon yaptırmış.