silik

(siligi konumundan yönlendiriliyor)

silik

(si'lic)
sıfat siliği (sili'i)
1. silik yazılar
2. mecaz silik bir şahsiyet