sıkıyönetim

(sikiyonetim konumundan yönlendiriliyor)

sıkıyönetim

martial law (sɯ'kɯjœnetim)
ad
sıkıyönetim ilanı