şıkırtı

(sikirti konumundan yönlendiriliyor)

şıkırtı

clank (ʃɯkɯɾ'tɯ)
ad
Takılarının şıkırtısı dikkat çekti.