sik-

sik-

(sic'-)
fiil geçişli -i hâli siker (si'ceɾ)
"sikmek" ifadesi kaba bir kullanımdır.