şiddetlen-

(siddetlenir konumundan yönlendiriliyor)

şiddetlen-

(ʃiddetlen'-)
fiil nesnesiz şiddetlenir (ʃiddetle'niɾ)
Fırtına şiddetlendi.