sicil

sicil

record (si'ʤil)
ad
1. sicil belgesi
2. Bu hatası siciline kaydedilmiş.
Aldığı ödülü siciline de işlemişler.