seyret-

(seyreder konumundan yönlendiriliyor)

seyret-

('sejɾet-)
fiil geçişli -i hâli seyreder ('sejɾedeɾ)
1. Olayı birçok kimse seyretti.
2. Kazayı seyredip yardım etmediler.
3. film seyretmek

seyret-


fiil nesnesiz
1. Gemi aynı rotada seyrediyor.
2. Hastalık çocuklarda farklı seyrediyor.