sevkiyat

(sevkiyatı konumundan yönlendiriliyor)

sevkiyat

consignment (sevci'jat)
ad sevkiyatı (sevcijaː'tɯ)
sevkiyat araçları