seslen-

(seslenir konumundan yönlendiriliyor)

seslen-

(seslen'-)
fiil nesnesiz seslenir (sesle'niɾ)
Biri balkondan bana seslendi.

seslen-


fiil nesnesiz
1. Sorularımızı dinledi ama hiç seslenmedi.
2. mecaz halka seslenmek