sekte

sekte

(sec'te)
ad
1. Başarıları sekteye uğradı.
Üzüm üretimi sekteye uğradı.
2. kalp sektesi