seksiyon

seksiyon

(secsi'jon)
ad
toplantının son seksiyonu