şebnem

(sebnem konumundan yönlendiriliyor)

şebnem

Taudew (ʃeb'nem)
ad
şebnem tanesi