sazan

sazan

Karpfencarpcarpe (sa'zan)
ad
1. zooloji Sazan avlamış.
2. Sazan gibi her işe atlamasın!