şatafat

(satafat konumundan yönlendiriliyor)

şatafat

(ʃata'fat)
ad
şatafatı önemsemek