sarma

sarma

enclosure, surge (saɾ'ma)
ad
1. Şehri sis sarmaya başladı.
2. askerlik askerin şehri sarması
3. yaprak sarması