sarık

(sarik konumundan yönlendiriliyor)

sarık

turbanturban (sa'ɾɯk)
ad sarığı (saɾɯ'ɯ)
başına sarık takmak