şap hastalığı

(sap hastaligi konumundan yönlendiriliyor)

şap hastalığı

('ʃap hastaɫɯɯ)
ad
tıp şapa yakalanan inekler