salya

salya

saliva ('salja)
ad
Bu yemekleri görenin salyası akar.