sınır dışı etmek

sınır dışı etmek

deport

sınır dışı etmek

يَطْرُدُ

sınır dışı etmek

deportovat

sınır dışı etmek

deportere

sınır dışı etmek

abschieben

sınır dışı etmek

απελαύνω

sınır dışı etmek

deportar

sınır dışı etmek

karkottaa maasta

sınır dışı etmek

déporter

sınır dışı etmek

deportirati

sınır dışı etmek

deportare

sınır dışı etmek

国外退去させる

sınır dışı etmek

국외로 추방하다

sınır dışı etmek

deporteren

sınır dışı etmek

forvise

sınır dışı etmek

deportować

sınır dışı etmek

deportar

sınır dışı etmek

высылать

sınır dışı etmek

avvisa

sınır dışı etmek

เนรเทศออกจากประเทศ

sınır dışı etmek

trục xuất

sınır dışı etmek

驱逐出境