sütlen-

(sütlenir konumundan yönlendiriliyor)

sütlen-

(sytlen'-)
fiil nesnesiz sütlenir (sytle'niɾ)
İnekler son zamanlarda çok sütlendi.