süresiz

süresiz

unbefristet (syɾe'siz)
sıfat
süresiz izin