sözdizimi

sözdizimi

('sœzdizimi)
ad
dil bilgisi Türkçenin söz dizimi