ruh

(ruhu konumundan yönlendiriliyor)

ruh

soul, spirit, ghostGeist, Seelealma, espíritoдушаرُوح, نَفْسduše, duševnoånd, sjælπνεύμα, ψυχήalma, espírituhenki, sieluâme, espritduh, dušaanima, spirito精神, 魂영혼, 정신geest, zielånd, sjelduch, duszaande, själวิญญาณlinh hồn, tinh thần灵魂, 精神 (ɾuh)
ad ruhu (ɾuː'hu)
1. ölümle beraber bedenden ayrılan ruh
2. mecaz bir eserin ruhunu anlamak
3. mecaz Konuşmalarında hiç ruh yok.
4. fesefe ruhun gücü