resmen

resmen

formally, officially ('ɾesmen)
zarf
1. Daveti resmen kabul etti.
2. Kararı resmen uyguladılar.
3. mecaz Müşteriyi resmen kovdular.