regülatör

regülatör

regulator (ɾeɟyla'tœɾ)
ad
fizik makinenin regülatör sistemi