radyolog

(radyoloğu konumundan yönlendiriliyor)

radyolog

radiographer, radiologist (ɾadjo'lok)
ad radyoloğu (ɾadjolo'u)
tıp hastanenin radyoloğu