pütürlen-

(puturlen- konumundan yönlendiriliyor)

pütürlen-

(pytyɾlen'-)
fiil nesnesiz pürtüklenir (pytyɾle'niɾ)
Elleri pütürlenmiş.