pürtük

(purtugu konumundan yönlendiriliyor)

pürtük

(pyɾ'tyc)
ad pürtüğü (pyɾty'y)
Kumaşın pürtüklerini ayıkladı.