pratik olarak

pratik olarak

prakticky

pratik olarak

praktisk talt

pratik olarak

praktisch

pratik olarak

πρακτικά

pratik olarak

practically

pratik olarak

prácticamente

pratik olarak

käytännössä

pratik olarak

pratiquement

pratik olarak

praktično

pratik olarak

praticamente

pratik olarak

実際に

pratik olarak

사실상

pratik olarak

praktisch

pratik olarak

praktisk talt

pratik olarak

praktycznie

pratik olarak

praticamente

pratik olarak

praktiskt taget

pratik olarak

อย่างเหมาะสมที่จะปฏิบัติ

pratik olarak

gần như toàn bộ

pratik olarak

实际上