pragmatist

pragmatist

(pɾagma'tist)
ad
pragmatist bir insan