pozitif görüntü

(pozitif goruntu konumundan yönlendiriliyor)

pozitif görüntü

('pozitif gœɾynty)
ad
sinema fotoğrafçılık filmlerin pozitif görüntüleri