posta damgası

posta damgası

postmark

posta damgası

poštovní razítko

posta damgası

poststempel

posta damgası

Poststempel

posta damgası

matasellos

posta damgası

postileima

posta damgası

cachet de la poste

posta damgası

poštanski žig

posta damgası

timbro postale

posta damgası

消印

posta damgası

소인

posta damgası

poststempel

posta damgası

poststempel

posta damgası

stempel pocztowy

posta damgası

carimbo postal

posta damgası

poststämpel

posta damgası

ตราประทับบนไปรษณียภัณฑ์

posta damgası

dấu bưu điện

posta damgası

邮戳