posbıyık

(posbiyigi konumundan yönlendiriliyor)

posbıyık

('posbɯjɯk)
ad posbıyığı ('posbɯjɯɯ)
Posbıyıklarını kısaltmış.