pörtle-

(portle- konumundan yönlendiriliyor)

pörtle-

(pœɾtle'-)
fiil nesnesiz pörtler (pœɾt'leɾ)
1. Gözleri pörtlemiş.
2. pörtlemiş nar taneleri