ponton

ponton

(pon'ton)
ad
1. Pontonları gemiye bağladılar.
2. Pontonların üstüne köprü kurdular.