polemik

(polemigi konumundan yönlendiriliyor)

polemik

(pole'mic)
ad polemiği (polemi'i)
biriyle polemiğe girmek