pisle-

pisle-

(pisle'-)
fiil geçişli -i hâli pisler (pis'leɾ)
Çevreyi pislemiş.

pisle-


fiil nesnesiz -e hâli
halıya pisleyen kedi