piksel

piksel

pixel

piksel

pixel

piksel

pixel

piksel

Pixel

piksel

pixel

piksel

píxel

piksel

pikseli

piksel

pixel

piksel

piksel

piksel

画素

piksel

픽셀

piksel

pixel

piksel

piksel

piksel

piksel

piksel

pixel

piksel

pixel

piksel

จุดที่เล็กที่สุดที่รวมกันเป็นภาพ

piksel

điểm ảnh

piksel

像素