pıhtı

(pihti konumundan yönlendiriliyor)

pıhtı

clot (pɯh'tɯ)
ad
kan pıhtısı