pestil

pestil

(pes'til)
ad
üzüm pestili
mecaz İşler bitinceye kadar pestilimiz çıktı.
a. İşçilerin pestilini çıkardılar.
b. Genci döve döve pestilini çıkarmışlar.