periyot

(periyodu konumundan yönlendiriliyor)

periyot

(peɾi'jot)
ad periyodu (peɾijo'du)
tedavinin ilk periyodu